post by root | | Closed

Nya beslut från Migationsverket

Utvidgat certifieringssystem

Migrationsverket har beslutat om att fr.o.m. den 1 oktober 2012 utvidga certifieringssystemet för certifierade bolag.
Cito Moveo är ett certifierat bolag, vilket innebär snabbare hantering av ansökningar gällande arbetstillstånd och förlängningar samt eventuell anhörig till arbetstagaren.

Comments are closed.